Conessence Strategic

Onderneming in groei

Uw onderneming maakt een snelle evolutie door en u kampt met een verscheidenheid aan groeipijnen. Als zaakvoerder wilt u eigenlijk blijven doen wat u altijd al graag deed en waarmee u het bedrijf hebt opgestart. Maar het leiden van uw bedrijf vergt steeds meer aandacht, waardoor u minder kan focussen op het uitbouwen van klantenrelaties en het uitbouwen van een verdere groei-strategie. Wij ondersteunen u graag in deze problematiek en fungeren als klankbord en werken intensief met u samen om de verdere uitbouw tot een goed einde te brengen.

Focus op

Met een team van ervaren professionals kunnen wij u ondersteunen bij de uitbouw van uw onderneming met focus op: groeistrategie & implementering, verandermanagement, teamuitbouw en rolverdeling, internationale expansie en ontwikkeling, core business verfijning en senior management coaching.

Strategische keuzes

Elke bedrijfsleider is hoofdzakelijk bezig met de dagdagelijkse gang van zaken. U krijgt te weinig tijd om afstand te nemen om na te denken over uw strategie op lange termijn. Het maken van de juiste keuzes: welke producten, welke markten, hoe zit mijn concurrentiële omgeving in elkaar, welk zijn mijn sterktes/zwaktes, welke mijn kansen/bedreigingen en welke prioriteiten ga ik hierin stellen, zijn vraagstukken waarbij wij u als zaakvoerder graag professioneel begeleiden.

Extern klankbord

Als Bedrijfsleider staat u steeds in uw bedrijf, het voorzetten van een externe spiegel door middel van een Raad van Advies kan een meerwaarde betekenen om kritisch na te denken over het bedrijf en haar gang van zaken, keuzes en beslissingen. Onze partners en medewerkers beschikken over ruime ervaring in adviesraden in diverse sectoren en verschillende groeifases in een onderneming.

Quick Wins

Ondernemingen in groei worden vaak geconfronteerd met communicatieproblemen en de moeilijkheid om nieuwe processen te integreren bij hun werknemers. Wij helpen u bij de uitbouw van een communicatiestrategie door het organiseren van overlegmomenten en het oprichten van werkgroepen. De communicatie top-down verbeteren is een belangrijke must voor bedrijven die willen groeien. De werknemers op de hoogte brengen van nieuwe projecten, starten met communicatie rond omzet, cijfers, toekomstvisie, start nieuwe medewerkers,… zal de betrokkenheid van uw medewerkers groter maken, wat uw onderneming enkel ten goede komt.